Novokuznetsk

Rusia

Clubes de Novokuznetsk

Estadios en Novokuznetsk

Jugadores nacidos en Novokuznetsk

Jugador Edad Club
26 años FC Urartu FC Urartu
34 años Raspadskaya Raspadskaya
31 años Raspadskaya Raspadskaya
40 años
34 años Raspadskaya Raspadskaya
26 años Raspadskaya Raspadskaya
25 años Raspadskaya Raspadskaya
35 años Novokuznetsk Novokuznetsk
24 años Novokuznetsk Novokuznetsk
27 años
26 años Novokuznetsk Novokuznetsk
74 años
24 años
56 años
54 años

Managers y Entrenadores nacidos en Novokuznetsk

Persona Edad Club
56 años

Ciudades cerca de Novokuznetsk